BIP Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego

BIP Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego - Zamówienia publiczne

Usługa ochrony Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego Znak sprawy: 73./DIA/US/2021 dostępne na stronie https://muzeum.ezamawiajacy.pl

Usługa sprzątania biura Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, nr postępowania: 336/DIA/ZoC/2020

Wydruk i dostawa publikacji dla Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, nr postępowania 215/DWN/ZoC/2020

Usługa sprzątania Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego oraz baraku wolontariatu. Znak sprawy: 69/DIA/ZoC/2020

Usługa sprzątania Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego oraz baraku wolontariatu, nr postępowania 51/DIA/ZoC/2020