BIP Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego

Rada Muzeum - BIP Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego

Rada Muzeum

Rada Muzeum przy Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie na kadencję w latach 2020-2024 została powołana Zarządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego. 
W jej skład wchodzą:

1.    Ewa Janczar
2.    ks. Biskup Michał Janocha
3.    Barbara Jatta
4.    o. Jarosław Kupczak
5.    prof. dr hab. Wojciech Stefan Roszkowski
6.    prof. dr hab. Andrzej Rottermund
7.    o. Bernard Sawicki OSB
8.    dr hab. Paweł Skibiński
9.    dr hab. Andrzej Tadeusz Betlej
10.  ks. dr hab. Robert Skrzypczak
11.  prof. dr hab. Jan Żaryn
12.  o. Profesor Zdzisław Józef Kijas

 

Dokumenty Źródłowe

zarządzenie z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego

Regulamin Rady Muzeum przy Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie