BIP Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego

BIP Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego - Rekrutacja

Specjalista ds. IT - Informatyk

Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego

Specjalista ds. IT - Informatyk

Miejsce pracy: Warszawa
 

Poszukujemy pracownika na samodzielne stanowisko Specjalista ds. IT do Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie.

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za kompleksową obsługę informatyczną w naszej instytucji.

Zakres obowiązków:

Bieżące wsparcie użytkowników, w tym m.in.:

 • instalacja i konfigurowanie oprogramowania na urządzeniach PC i urządzeniach peryferyjnych,
 • diagnozowanie i rozwiązywanie problemów sprzętowych i programowych,
 • analiza potrzeb pracowników oraz dobór odpowiedniego sprzętu i oprogramowania,
 • nadzór nad poprawną pracą sprzętu w salach konferencyjnych i innych pomieszczeniach.

Infrastruktura IT, w tym m.in.:

 • zapewnienie ciągłości działania i bezpieczeństwa infrastruktury IT,
 • zarządzanie i konserwacja urządzeń i systemów IT,
 • zarządzanie kontami i usługami w systemach informatycznych,
 • zarządzanie oprogramowaniem do wykonywania kopii zapasowych plików, urządzeń i systemów IT,
 • zarządzanie licencjami oprogramowania,
 • prowadzenie bieżącej inwentaryzacji sprzętu i ewidencji sprzętu IT oraz licencji,
 • rozwój infrastruktury IT,
 • sporządzanie dokumentacji na potrzeby IT,
 • zakupy sprzętu i oprogramowania informatycznego,
 • współpraca z dostawcami usług, sprzętu i oprogramowania,
 • udział w projektach informatycznych w zakresie wdrażania nowych technologii

Wymagania:

 • wykształcenie informatyczne lub techniczne,
 • co najmniej 3-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • praktyczna znajomość systemów operacyjnych oraz usług Windows Server 2012/2016 i nowszych (serwer plików, serwer wydruku, serwer aplikacji, Failover cluster),
 • zarządzanie i konfiguracja usług takich jak: Active Directory, GPO, DHCP, DNS,
 • znajomość zagadnień sieciowych LAN/WLAN,
 • doświadczenie w zarządzaniu i konfiguracji urządzeń sieciowych CISCO, Fortigate,
 • zarządzanie środowiskiem Veem Backup,
 • dobra znajomość systemów Windows 7/10, macOS, Android, iOS,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym oraz umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej,
 • umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów,
 • gotowość do aktywnego poszerzania wiedzy i kompetencji,
 • umiejętność pracy samodzielnej i zespołowej.

Oferujemy:

 • umowę o pracę,
 • samodzielne stanowisko,
 • pracę w dynamicznie rozwijającej się instytucji,
 • długoterminową współpracę,
 • niekorporacyjną atmosferę pracy.

 

Rekrutacja trwa do 30.04.2021 r.

Animator ekspozycji/Edukator.

Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego poszukuje osoby

na stanowisko animator ekspozycji/edukator


Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego ogłasza rekrutację na stanowisko: Animator ekspozycji/Edukator.

Miejsce wykonywania pracy: Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego Warszawa Wilanów

Oferujemy:

 

 • Umowę zlecenie, początkowo na okres 3 miesięcy
 • Możliwość rozwoju osobistego i współuczestniczenie w budowaniu nowej Instytucji Kultury
 • Pracę w młodym i zgranym zespole
 • Przyjazną i twórczą atmosferę pracy

Zakres obowiązków edukatora:

 • Prowadzenie zajęć edukacyjnych oraz warsztatów z grupami w wieku szkolnym
 • Oprowadzanie grup zorganizowanych
 • Realizacja działań edukacyjnych Muzeum

Zakres obowiązków animatora ekspozycji:

 • Dyżury na ekspozycji
 • Informowanie zwiedzających Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego o tematyce ekspozycji
 • Bieżący nadzór nad ekspozycją – monitorowanie prawidłowości działania urządzeń
 • Współpraca przy wydarzeniach edukacyjnych organizowanych przez Muzeum
 • Realizacja zadań związanych z aktualizacją oferty edukacyjnej, w tym współpraca przy przygotowywaniu scenariuszy zajęć lekcji muzealnych

Wymagania:

 • Wykształcenie w kierunku nauk historyczno-społecznych (historia, pedagogika)
 • Umiejętność pracy z dziećmi i młodzieżą
 • Znajomość języka angielskiego
 • Dyspozycyjność ok. 40 godzin tygodniowo
 • Dyspozycyjność w weekendy (praca minimum dwa weekendy w miesiącu)
 • Mile widziane doświadczenie w zakresie animacji społeczno-kulturalnej
 • Wysoka kultura osobista
 • Kreatywność

 

Zgłoszenia zawierające CV prosimy przesyłać na adres mailowy: edukacja@mt514.pl lub w wersji tradycyjnej na adres korespondencyjny Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, al. Rzeczypospolitej 1, 02-958 Warszawa (z dopiskiem: Rekrutacja – animator/ka ekspozycji/edukator/ka) w terminie do 12 marca 2021 r. Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

W CV proszę umieścić klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

 

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych:

 

 1. Administratorem danych osobowych zebranych do Umowy jest Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie z siedzibą przy ul. Augusta Hlonda 1 w Warszawie.
 2. Z inspektorem ochrony danych (IOD) można skontaktować się pod adresem
  e - mail: inspektor.rodo@mt514.pl lub telefonicznie +48 537 274 598.
 3. Celem przetwarzania danych osobowych jest zawarcie i realizacja Umowy, w tym jej rozliczenie, prowadzenie sprawozdawczości finansowej oraz archiwizacja danych zgodnie z przepisami o rachunkowości.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
 1. zawarcie i realizacja Umowy w odniesieniu do art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwanego dalej RODO);
 2. prawnie uzasadniony interes Muzeum, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit f RODO, związany z realizacją postanowień Umowy, a także celami kontaktowymi.
  1. Zebrane dane osobowe będą przechowywane przez Muzeum przez okres określony przepisami o rachunkowości oraz przez czas niezbędny do wygaśnięcia roszczeń wynikających z zawartej Umowy.
  2. Zebrane dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Muzeum, w tym podmiotom obsługującym systemy informatyczne, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie Umowy z Muzeum wyłącznie zgodnie z jego poleceniami, a także właściwym organom państwowym w sytuacjach określonych przepisami prawa.
  3. Każda osoba ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, oraz ograniczenia przetwarzania,  a także prawo do wniesienia sprzeciwu na ich przetwarzanie w odniesieniu do celów przetwarzania opartych na prawnie uzasadnionym interesie Muzeum. Skorzystanie osoby, której dane dotyczą z praw wskazanych powyżej nie może skutkować zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o który mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
  4. Każda osoba ma również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Muzeum.
  5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub innej organizacji międzynarodowej.
  6. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji Umowy.

 

 

Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego ogłasza rekrutację na stanowisko: Główny Specjalista ds. zamówień publicznych

Podstawowe obowiązki na stanowisku pracy:

 • Weryfikacja wniosków o udzielenie zamówienia publicznego pod względem formalnym, określanie trybu udzielenia zamówienia publicznego,
 • Kompleksowe przygotowanie dokumentacji do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, rozporządzeniami oraz wewnętrznymi aktami prawnymi,
 • Archiwizowanie dokumentacji związanej z zamówieniami publicznymi,
 • Współprowadzenie Rejestru Zamówień Publicznych, rejestru umów, pełnomocnictw i zarządzeń,
 • Opracowanie sprawozdań do Urzędu Zamówień Publicznych o udzielonych zamówieniach publicznych oraz innych sprawozdań związanych z udzielonymi zamówieniami publicznymi,
 • Tworzenie projektów pism, upoważnień, pełnomocnictw, zarządzeń i projektów umów

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe,
 • Doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z zamówieniami publicznymi,
 • Znajomość aktów prawnych związanych z zamówieniami publicznymi i funkcjonowaniem instytucji kultury,
 • Umiejętność planowania i organizacji pracy, w tym organizacja pracy przy kilku zadaniach równocześnie,
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • Umiejętność pracy pod presją czasu

Mile widziane:

 • Studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych

Oferujemy:

 • umowę o pracę na zastępstwo w pełnym wymiarze godzin
 • stabilność zatrudnienia
 • możliwość rozwoju osobistego

Zgłoszenia zawierające CV prosimy przesyłać na adres mailowy: rekrutacja@mt514.pl lub w wersji tradycyjnej na adres korespondencyjny Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, al. Rzeczypospolitej 1, 02-958 Warszawa (z dopiskiem: Rekrutacja – Główny specjalista ds. zamówień publicznych) w terminie do 9 lutego 2021 r.

W CV proszę umieścić klauzulę:

Niniejszym w odniesieniu do art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacyjnym.

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych:

Administratorem danych osobowych zbieranych w procesie rekrutacyjnym jest Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego z siedzibą przy ul. Prymasa A. Hlonda 1, 02-958 Warszawa. Z Muzeum można się skontaktować poprzez adres e-mail: biuro@mt514.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny wskazany powyżej.

Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie procesu rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona w przesłanym do Muzeum zgłoszeniu rekrutacyjnym we wskazanym powyżej celu.

Zebrane dane osobowe będą przechowywane przez Muzeum przez okres miesiąca od momentu zakończenia procesu rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko.

Każda osoba ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, oraz ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, przysługuje prawo do wycofania zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody, przysługuje także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, tj. do otrzymania od Muzeum danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie elektronicznym. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Każda osoba ma również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Muzeum lub z wyznaczonym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe wskazane powyżej).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku braku podania wymaganych w ogłoszeniu danych osobowych oraz braku załączenia oświadczenia zgody na przetwarzanie danych, przesłana aplikacja nie zostanie uwzględniona w procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez Muzeum.