BIP Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego

Strona główna - BIP Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego

Witamy na stronach BIP Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego

Protokół z publicznej prezentacji założeń projektu

Ogłoszenie o publicznej prezentacji – Światowe Archiwum dziedzictwa Jana Pawła II i prymasa Wyszyńskiego– publiczna prezentacja założeń projektu w ramach działania POPC 2.3.2

 

W dniu 6 września 2018 r. o godz. 11:00, w budynku Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, przy al. Rzeczypospolitej 1 w Warszawie, odbędzie się publiczna prezentacja projektu pn. „Światowe Archiwum dziedzictwa Jana Pawła II i prymasa Wyszyńskiego". Projekt planowany jest do realizacji w ramach działania 2.3.2 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa”

Osoby zainteresowane udziałem w prezentacji prosimy o przesyłanie zgłoszeń e-mailem w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 września 2018 roku na adres: biuro@muzeumjp2ipw.pl podając w treści swoje imię, nazwisko, nr telefonu oraz adres e-mailowy do kontaktu wraz z danymi instytucji, którą Państwo reprezentują. W tytule e-mail należy wpisać: „Archiwum – prezentacja publiczna”.

Osoby zakwalifikowane na listę uczestników otrzymają potwierdzenie udziału. Udział w prezentacji jest nieodpłatny. Ilość miejsc jest ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przebieg prezentacji utrwalany będzie za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz i dźwięk.