BIP Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego

Zamówienia kulturalne - BIP Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU 1/DzKul/2024 produkcja wystawy czasowej „Van Gogh. Historie jednego obrazu”.

  • pdf Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu_Produkcja wystawy czasowej Van Gogh_07.03.2024.pdf - Zamawiający: Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Prymasa Augusta Hlonda 1, 02-972 Warszawa, adres do korespondencji: al. Rzeczpospolitej 1, 02-972 Warszawa, wpisanym do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem RIK 96/2016, NIP 9512414063 i REGON 364481345uprzejmie informuje o udzieleniu zamówienia publicznego na usługi z zakresu działalności kulturalnej, o którym mowa w art. 11 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 1605, 1720) na: Produkcja wystawy czasowej „Van Gogh. Historie jednego obrazu”.

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU 1/DzKul/2024 Produkcja wystawy czasowej „Van Gogh. Historie jednego obrazu”.

  • pdf OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU_Produkcja wystawy czasowej „Van Gogh. His_04.03.2024.pdf - Zamawiający: Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Prymasa Augusta Hlonda 1, 02-972 Warszawa, adres do korespondencji: al. Rzeczpospolitej 1, 02-972 Warszawa, wpisanym do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem RIK 96/2016, NIP 9512414063 i REGON 364481345informuje o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego na usługi z zakresu działalności kulturalnej, o którym mowa w art. 11 ust. 5 pkt 2 ustawy z dn. 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, 1720).Nazwa postępowania nadana przez Zamawiającego: Produkcja wystawy czasowej „Van Gogh. Historie jednego obrazu”

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU Nr 1/DzKul/2023

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU Nr 1/DzKul/2022

  • pdf OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU_Ekspertyza 5 Obrazów.pdf - Zamawiający: Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Prymasa Augusta Hlonda 1, 02-972 Warszawa, adres do korespondencji: al. Rzeczpospolitej 1, 02-972 Warszawa, wpisanym do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem RIK 96/2016, NIP 9512414063 i REGON 364481345 uprzejmie informuje o udzieleniu zamówienia publicznego na usługi z zakresu działalności kulturalnej, o którym mowa w art. 11 ust. 5 pkt 2 ustawy z dn. 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054, 2269 ze zm.)

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU nr 1/DzKul/2022

  • pdf OGŁOSZENIE_O_UDZIELANYM_ZAMÓWIENIU_ekspertyza_5_obrazów.pdf - Zamawiający: Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Prymasa Augusta Hlonda 1, 02-972 Warszawa, adres do korespondencji: al. Rzeczpospolitej 1, 02-972 Warszawa, wpisanym do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem RIK 96/2016, NIP 9512414063 i REGON 364481345 uprzejmie informuje o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego na dostawy / usługi (niepotrzebne skreślić) z zakresu działalności kulturalnej, o którym mowa w art. 11 ust. 5 pkt 2 ustawy z dn. 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z 2020 r. poz. 288, 875, 1492, 1517, 2275, 2320).Nazwa postępowania nadana przez Zamawiającego: Wykonanie ekspertyzy pięciu obrazów w zakresie obejmującym przeprowadzenie analizy historycznej, ikonograficznej, bibliograficznej oraz niezbędnych badań laboratoryjno-konserwatorskich