"Przedsięwzięcie z zakresu edukacji kulturalnej" nr postępowania 31/BPS/4d/2020