BIP Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego

BIP Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego - Rekrutacja

Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego ogłasza rekrutację na stanowisko: Główny Specjalista ds. zamówień publicznych

Podstawowe obowiązki na stanowisku pracy:

 • Weryfikacja wniosków o udzielenie zamówienia publicznego pod względem formalnym, określanie trybu udzielenia zamówienia publicznego,
 • Kompleksowe przygotowanie dokumentacji do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, rozporządzeniami oraz wewnętrznymi aktami prawnymi,
 • Archiwizowanie dokumentacji związanej z zamówieniami publicznymi,
 • Współprowadzenie Rejestru Zamówień Publicznych, rejestru umów, pełnomocnictw i zarządzeń,
 • Opracowanie sprawozdań do Urzędu Zamówień Publicznych o udzielonych zamówieniach publicznych oraz innych sprawozdań związanych z udzielonymi zamówieniami publicznymi,
 • Tworzenie projektów pism, upoważnień, pełnomocnictw, zarządzeń i projektów umów

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe,
 • Doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z zamówieniami publicznymi,
 • Znajomość aktów prawnych związanych z zamówieniami publicznymi i funkcjonowaniem instytucji kultury,
 • Umiejętność planowania i organizacji pracy, w tym organizacja pracy przy kilku zadaniach równocześnie,
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • Umiejętność pracy pod presją czasu

Mile widziane:

 • Studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych

Oferujemy:

 • umowę o pracę na zastępstwo w pełnym wymiarze godzin
 • stabilność zatrudnienia
 • możliwość rozwoju osobistego

Zgłoszenia zawierające CV prosimy przesyłać na adres mailowy: rekrutacja@mt514.pl lub w wersji tradycyjnej na adres korespondencyjny Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, al. Rzeczypospolitej 1, 02-958 Warszawa (z dopiskiem: Rekrutacja – Główny specjalista ds. zamówień publicznych) w terminie do 9 lutego 2021 r.

W CV proszę umieścić klauzulę:

Niniejszym w odniesieniu do art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacyjnym.

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych:

Administratorem danych osobowych zbieranych w procesie rekrutacyjnym jest Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego z siedzibą przy ul. Prymasa A. Hlonda 1, 02-958 Warszawa. Z Muzeum można się skontaktować poprzez adres e-mail: biuro@mt514.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny wskazany powyżej.

Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie procesu rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona w przesłanym do Muzeum zgłoszeniu rekrutacyjnym we wskazanym powyżej celu.

Zebrane dane osobowe będą przechowywane przez Muzeum przez okres miesiąca od momentu zakończenia procesu rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko.

Każda osoba ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, oraz ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, przysługuje prawo do wycofania zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody, przysługuje także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, tj. do otrzymania od Muzeum danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie elektronicznym. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Każda osoba ma również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Muzeum lub z wyznaczonym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe wskazane powyżej).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku braku podania wymaganych w ogłoszeniu danych osobowych oraz braku załączenia oświadczenia zgody na przetwarzanie danych, przesłana aplikacja nie zostanie uwzględniona w procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez Muzeum.

Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego ogłasza rekrutację na stanowisko: Kasjer

Opis stanowiska:

• sprzedaż biletów wstępu muzeum oraz na wydarzenia kulturalne, w tym z zakresu edukacji muzealnej na terenie Muzeum
• obsługa systemu rezerwacji i sprzedaży biletów iKSORIS
• obsługa kasy fiskalnej - przyjmowanie wpłat
• udzielanie podstawowych informacji o Muzeum oraz wydarzeniach w muzeum

Wymagania

• znajomość języka angielskiego (minimum poziom A2)
• dokładność i skrupulatność
• wysoka kultura osobista
• doświadczenie na podobnym stanowisku

Oferujemy

umowę zlecenie początkowo na 3 - miesięczny okres

Warunki aplikowania

Zgłoszenia zawierające CV prosimy przesyłać na adres mailowy: rekrutacja@mt514.pl lub w wersji tradycyjnej na adres Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, al. Rzeczypospolitej 1, 02-972 Warszawa (z dopiskiem: Rekrutacja – kasjer) w terminie do 30 października 2020 r.

W CV proszę umieścić klauzulę:
Niniejszym w odniesieniu do art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacyjnym.

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych:
Administratorem danych osobowych zbieranych w procesie rekrutacyjnym jest Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego z siedzibą przy ul. Prymasa A. Hlonda 1, 02-958 Warszawa. Z Muzeum można się skontaktować poprzez adres e-mail: biuro@mt514.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny wskazany powyżej.
W Muzeum został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: inspektor.rodo@mt514.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie procesu rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku braku podania wymaganych w ogłoszeniu danych osobowych oraz braku załączenia oświadczenia zgody na przetwarzanie danych, przesłana aplikacja nie zostanie uwzględniona w procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez Muzeum. Zebrane dane osobowe będą przechowywane przez Muzeum przez okres miesiąca od momentu zakończenia procesu rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko.

Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego ogłasza rekrutację na stanowisko: Szatniarz/szatniarka

Opis stanowiska
• Obsługa szatni - przyjmowanie, pilnowanie i wydawanie okryć oraz rzeczy pozostawionych w szatni
• Wskazywanie kierunków i miejsc wydarzeń aktualnie odbywających się w muzeum
• Współpraca z innymi pracownikami muzeum w zakresie obsługi

Wymagania:
• wykształcenie minimum średnie,
• mile widziane doświadczenie w pracy z klientem,
• mile widziana znajomość języka angielskiego na poziomie A1-A2,
• dyspozycyjność do pracy w weekendy,
• komunikatywność,
• umiejętność pracy w zespole,
• umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych

Oferujemy:
• Umowę zlecenie początkowo na okres 3 miesięcy
• Możliwość rozwoju osobistego i współuczestniczenie w budowaniu nowej Instytucji Kultury
• Pracę w młodym i zgranym zespole
• Przyjazną i twórczą atmosferę pracy

Dodatkowe informacje

Warunki aplikowania

Zgłoszenia zawierające CV prosimy przesyłać na adres mailowy: rekrutacja@mt514.pl lub w wersji tradycyjnej na adres korespondencyjny Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, al. Rzeczypospolitej 1, 02-958 Warszawa (z dopiskiem: Rekrutacja – szatniarz, w terminie do 30 października 2020 r. Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.
W CV proszę umieścić klauzulę:
"Niniejszym w odniesieniu do art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacyjnym".
Informacja na temat przetwarzania danych osobowych:

Administratorem danych osobowych zbieranych w procesie rekrutacyjnym jest Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego z siedzibą przy ul. Prymasa A. Hlonda 1, 02-958 Warszawa. Z Muzeum można się skontaktować poprzez adres e-mail: biuro@mt514.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny wskazany powyżej.
W Muzeum został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: inspektor.rodo@mt514.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie procesu rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku braku podania wymaganych w ogłoszeniu danych osobowych oraz braku załączenia oświadczenia zgody na przetwarzanie danych, przesłana aplikacja nie zostanie uwzględniona w procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez Muzeum.