Status prawny

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 maja 2016r.
   w sprawie nadania statutu Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego